Kimono
Kimomno
Kimono
kimono - detail.
standing kimono
kimono

© blancfontenille.com

    Kimomno

    metal, paper, interfacing fabric, ink. 45 x 50 x24 inches.